Priznanje za izvrsnost 2020.

Poštovana doktorice Nekić,

objavili smo popis doktora koji su odabrani kao najbolji po preporukama pacijenata za 2020. godinu. Budući ste i Vi izabrani kao jedan od najboljih doktora, koristimo ovu prigodu da Vam od srca čestitamo.

Nakon što smo prošle godine po prvi puta objavili popis liječnika i stomatologa u Republici Hrvatskoj koje je većina Vas svojim komentarima i ocjenama prepoznala kao najbolje, zahvaljujući Vašem neumornom komentiranju i ocjenjivanju, ove godine smo u prilici objaviti još širi i potpuniji popis.

Kriterij pri odabiru je bio minimalno pet konstruktivnih pozitivnih komentara. U slučajevima da je doktor imao više od pet komentara, gledao se odnos pozitivnih i negativnih komentara. Komentari koji su se odnosili na vrijeme čekanja i osoblje nisu se uzimali u obzir iz razloga što u mnogim slučajevima liječnici ne mogu birati osoblje niti utjecati na broj pacijenata. Također, zbog tako velikog broja komentara nismo u mogućnosti pregledati profile svih doktora pa su na popisu samo doktori čiji se profili otvaraju minimalno dvadeset puta mjesečno. Slijedom navedenog, koristimo ovu priliku i ispričavamo se svima koji nisu na popisu a zaslužuju biti.

Zahvaljujemo Vam se i pozivamo Vas da i dalje ocjenjujete i komentirate liječnike i stomatologe u Republici Hrvatskoj kako bi u budućnosti mogli iznositi još kvalitetnije i relevantnije popise.

Čestitamo svim liječnicima i stomatolozima koje ste Vi, dragi pacijenti, odabrali kao najbolje.

468 ad