Poslijediplomski tečaj na Medicinskom fakultetu Split

Uspješno je završen prvi poslijediplomski tečaj I. kategorije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu pod nazivom “Nove tehnologije u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: LASER VISOKOG INTENZITETA I UDARNI VAL” koji je održan 14-15. veljače 2015. godine u Splitu. Tečaju je prisustvovalo više od 40 liječnika specijalista fizikalne i rehabilitacijske medicine iz Hrvatske i Slovenije.

Predavanja i radionice na tečaju su pružile teorijska i praktična znanja u radu s visokim tehnologijama temeljena na kliničkim istraživanjima i praktičnim iskustvima u radu. Pozivamo Vas da pogledate foto-galeriju kojom želimo barem malo dočarati fantastičnu i radnu atmosferu u punoj dvorani fakulteta. Ovom prilikom se želimo zahvaliti Medicinskom fakultetu na velikoj pomoći i suradnji jer su sva praktična pokazivanja bila organizirana na video zidu u realnom vremenu. Također se želimo zahvaliti i čestitati prof. dr. sc. Tonku Vlaku, dr. med. na vrhunskoj organizaciji i uspjehu tečaja.

Iz poliklinike “Dr. Blaženka Nekić” tečaju su prisustvovale Dr. Blaženka Nekić, kao predavač i gđa. Marina Stepić, bacc. phy. kao voditeljica praktičnog dijela. Tečaj je trajao dva dana u ukupnom opsegu od 20 sati.

468 ad