Dr. Blaženka Nekić

dr-nekicEDUKACIJE :

1981 .g. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu .
1992. g.položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Postdiplomski studij iz alergologije i imunologije
Edukacija za akupunkturu
Edukacija za sportsku medicinu – I i II stupanj
Edukacija o liječenju rezonantnom magnetoterapijom u medicini I. i II. Stupanj
Mc Kenzieva dijagnostika i liječenje kralješnice ( vratni, prsni i slabinski dio)
Manualna dijagnostika i liječenje po Kalterbornu
Manualna dijagnostika i liječenje kralješnice i zglobova – dr. Dunji Barak Smešni I i II stupanj
Vježbe postizometričke relaksacije PIR
Meditaping u liječenju mišićno-koštanih bolesti
Edukacija za interaktivnu neurostimulaciju
Edukacija za dijagnostiku i primjenu ortopedskih uložaka
Dinamička neuromuskularna stimulacija po Praškoj školi rehabilitacije
Licencirani edukator za fizikalnu terapiju visoke tehnologije – udarni val i laser visokog intenziteta
Stalni sudski vještak za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Dr. med. Blaženka Nekić, specijalist za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

1981. g. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

1981. – 1984. g. rad u Domu zdravlja Našice.

1984 .- 1985. g. rad u Bolnici za plućne bolesti u Novom Marofu.

1985. – 1986. g. rad na Zavodu za imunologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

1986. – 1994. g. rad na poslovima vještačenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

1994. g. otvorena privatna ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. med. Blaženka Nekić

2005.g. preimenovanje u Polikliniku za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. med. Blaženka Nekić

 

 

Članstvo:

  • Hrvatska liječnička komora
  • Hrvatski liječnički zbor
  • Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu
  • Hrvatsko reumatološko društvo
  • Hrvatsko vertebrološko društvo
  • Hrvatska liga za borbu protiv reumatizma
  • Hrvatsko društvo stalnih sudskih vještaka
  • Redovito prati stručnu liteteraturu i sudjeluje na kongresima , seminarima , tečajevima i
  • predavanjima iz područja fizikalne i rehabilitacijske medicine , reumatologije, ortopedije,
  • traumatologije, neurologije i drugih područja medicine.

MEDICINA JE MOJ ŽIVOT , A MOJ ŽIVOT JE MEDICINA.