Kontakt

poliklinika-banner

Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Blaženka Nekić

Dalmatinska 3, Zagreb

OIB: 08386217473

www.poliklinika-blazenka-nekic.hr

poliklinika.nekic@gmail.com

Tel: 01.4848-080

Ustanova je registrirana za obavljanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, dijagnostike i medicinske rehabilitacije iz djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Pronađite nas na karti: